eIdeas | ระบบจดจำใบหน้า (eFRS)
  
  

ระบบจดจำใบหน้า (eFRS)

        ใบหน้า คือส่วนหนึ่งของข้อมูลชีวภาพของมนุษย์ ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถจัดระบบสถิติ ระบุจุดต่างๆบนใบหน้าแบบไดนามิค ระบบจดจำใบหน้าสามารถนำไปใช้กับงานด้านความปลอดภัยเช่นรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สนามบิน ตรวจจับใบหน้าว่าบุคคลที่เข้าออกดังกล่าวเป็นคนร้ายหรือไม่ หรือใช้กับระบบการเปิดปิดประตูที่ให้ผ่านได้เฉพาะหน้าของบุคคลที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลเป็นต้น

 

ระบบตรวจจับใบหน้า

คุณสมบัติของระบบ

 • ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าด้วยความแม่นยำมากกว่า 95%
 • ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้แบบหลายใบหน้าพร้อมกัน
 • ระบบสามารถวิเคราะห์ความคล้ายของใบหน้าจากโครงสร้างของใบหน้า
 • ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลใบหน้าต้นแบบเพื่อการเปรียบเทียบได้
 • ระบบสามารถแจ้งเตือนใบหน้า Blacklist ได้
 • ระบบสามารถกำหนดระดับความแม่นยำในการเปรียบเทียบได้
 • ระบบสามารถแสดงค่าความคล้ายได้
 • ระบบสามารถบอกเพศได้ว่าคล้ายคลึงชายหรือหญิงกี่เปอร์เซ็น
 • มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพใบหน้า เช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ
 • มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
 • รองรับฐานข้อมูล SQL,MySQL,Oracle
 • ทุกใบหน้าที่บันทึกจะมีการเก็บเวลาที่ตรวจจับเพื่อง่ายต่อการค้นหา
 • ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ เช่น แผนที่,e4c,evlink,
  ระบบเปิดประตูโดยใช้ใบหน้า
 • ระบบสามารถบันทึกใบหน้าได้แบบไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บของคอมพิวเตอร์

Download Brochure.

ระบบจะทำการตรวจจับใบหน้า และนำภาพเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะระบุตัวตนของเจ้าของใบหน้า ว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยหรือไม่ ทั้งนี้ระบบตรวจจับใบหน้า ยังทำงานร่วมกับระบบอื่นได้อีกด้วย เช่น การนับจำนวนคนเข้า และออก เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงสถิติ ใช้เป็นฐานข้อมูลทางธุรกิจ

การค้นหาใบหน้า

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th