ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ
  
  

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อัตโนมัติ (eALPR)

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อัตโนมัติ (eALPR) ที่รองรับภาษาไทยได้แม่นยำที่สุดในประเทศไทย และติดตั้งจริงทั่วประเทศกว่า 416 จุด ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยได้รับความไว้วางใจในประสิทธิภาพของระบบทีมงานติดตั้ง และทีมงานบริการที่มีมาตรฐาน

 

สามารถอ่านเลขทะเบียนได้ถูกต้องถึง 95.5% และชื่อจังหวัดถูกต้องถึง 94% ในขณะที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง (สถิติบันทึกที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ทั้งยังรองรับการอ่านป้ายทะเบียนหลากหลายชนิด เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ รถกระบะ รถใหม่ป้ายแดง รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถทหาร รถตำรวจ รถสถานทูต ฯลฯ และยังมีระบบรุ่นที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนมาเลเซีย หรือทะเบียนต่างประเทศทั่วโลก หมายเหตุ : ระบบสามารถอ่านเลขทะเบียนที่ป้ายทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้ตามสภาพ เช่น ถลอก เลอะโคลน เป็นต้น

หน้าจอโปรแกรม ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

 

การอ่านทะเบียนรถ สามารถอ่านทะเบียนรถใน AEC ได้ แม้ว่าภาษาและตัวอักษรที่ใช้ จะไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ตาม รวมถึงสามารถอ่านทะเบียนรถในประเทศจีนได้

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติอ่านทะเบียนรถใน AEC ได้

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติอ่านทะเบียนรถใน AEC ได้

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติอ่านทะเบียนรถใน AEC ได้

       

 

 

คุณสมบัติของระบบ

 • ตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • สามารถนับจำนวนรถทุกประเภท
 • สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้ง 77 จังหวัด และ 1 อำเภอพิเศษ เบตง
 • ความแม่นยำสูงถึง 95% ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งป้ายธรรมดา ป้ายสีเหลือง ป้ายทะเบียนประมูล ป้ายรถทหาร ป้ายรถตำรวจ ฯลฯ
 • บันทึกข้อมูลทะเบียนที่อ่านได้ทั้งข้อความ ภาพทะเบียน ภาพโดยรวมตัวรถด้านหน้า และภาพโดยรวมตัวรถด้านหลัง
 • ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน
 • แสดงภาพในเวลาจริงขณะจับป้ายทะเบียน
 • แสดงภาพในเวลาจริงของกล้องภาพโดยรวมตัวรถด้านหน้า และด้านหลัง
 • ค้นหาข้อมูลการอ่านทะเบียนย้อนหลังตามวันที่ ทะเบียนใกล้เคียง ประเภทรถ
 • กล้อง 1 ตัว สามารถตรวจจับทะเบียนได้มากกว่า 1 เลน
 • สามารถอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่ความเร็วสูงสุด 200 กิโลเมตร / ชั่วโมง
 • วิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะ
 • วิเคราะห์สีของยานพาหนะ
 • วิเคราะห์ยี่ห้อและรุ่นของยานพาหนะ
 • วิเคราะห์ประเภทของยานพาหนะ
 • แสดงระยะเวลาห่างของเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้ามาในระบบ
 • ระบุทะเบียนต้องสงสัย และแจ้งเตือนทะเบียนต้องสงสัย
 • ส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส (Encryption) ไปยังระบบงานส่วนกลาง (ถ้ามี)
 • ป้องกันการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจุดประสงค์อื่นอย่างสมบูรณ์
 • ส่งออกข้อมูลทะเบียนรถออกมาเป็น เอ็กเซลล์, เอสทีเอ็มแอล, เอ็กเอ็มแอล ฯลฯ (ข้อความ)
 • พิมพ์รายงานทะเบียนออกมาเป็นรูปแบบกระดาษ หรือ พีดีเอฟ (ข้อความและภาพ)
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น ไซเรน ระบบอ่านบัตรประชาชน ระบบอ่าน Passport ฯลฯ
 • สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆได้ เช่น กรมการขนส่ง POLIS กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทางบริษัทมีทีมพัฒนาระบบพร้อมที่จะพัฒนาส่วนเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นๆ ที่ต้องการของลูกค้าได้

 

 ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - ภาพตรวจจับรถยนต์ ภาพตรวจจับรถยนต์

 ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - ภาพจับทะเบียนตอนกลางวัน

ภาพจับทะเบียนรถยนต์ตอนกลางคืนที่ความเร็ว 120 กม./ชม

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - อ่านทะเบียนที่ความเร็ว 120 กม./ชม.

อ่านทะเบียนรถบรรทุก

 ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - เชื่อมต่อ e4c แสดงแผนที่และรถต้องสงสัย

เชื่อมต่อ e4c แสดงแผนที่และรถต้องสงสัย

ลักษณะการติดตั้ง

       การติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติมีทั้งแบบการติดตั้งถาวรโดยการฝังเสากับพื้นในจุดที่ลูกค้าระบุทั้งพื้นที่เป็นดินหรือพื้นที่ภายในสิ่งก่อสร้าง และการติดตั้งในลักษณะโมบายสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งการติดตั้งได้ซึ่งมีอยู่สองรุ่น คือรุ่นที่ใช้งานภายในอาคารกับรุ่นที่ติดตั้งในพื้นที่โล่งแจ้ง โดยทั้งสามแบบมีขั้นตอนการติดตั้งได้มีการคำนึงถึงระบบไฟฟ้า และมีการวางระบบสายดิน รวมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินจากเหตุการฟ้าฝ่าบริเวณใกล้เคียงกับจุดติดตั้งด้วย อุปกรณ์ที่ใช้งานนะระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัตินั้นทางทีมพัฒนาระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งทีมช่างไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกได้คัดสรรค์ทั้งชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดกล้องวงจรปิด ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางคืน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุงในการตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนได้ถูกต้องแม่นยำ โดยมีการทดลองในสถานที่จริงมาแล้วกว่า 416 จุดติดตั้ง

จุดติดตั้งระบบงานทั่วประเทศ

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - ชุดติดตั้งแบบฝังเสาถาวร

ชุดติดตั้งแบบฝังเสาถาวร

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - แบบติดตั้งในที่ร่ม

แบบติดตั้งในที่ร่ม

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) -แบบติดตั้งกลางแจ้ง

แบบติดตั้งกลางแจ้ง

 

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - จุดติดตั้งระบบงานทั่วประเทศ

จุดติดตั้งระบบงานทั่วประเทศ

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - การแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นมือถือ

การแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นมือถือ

 

        ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อติดตั้งระบบงานอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติกว่า 10 โครงการ (รวมทั้งหมด 416 จุดติดตั้ง) อย่างต่อเนื่องมาถึง 7 ปี เป็นการการันตีคุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขายของบริษัทได้เป็นอย่างดี

 

ผู้ใช้บริการระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่ผ่านมา

กลุ่มหน่วยราชการ

        - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        - สถานบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

        - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มหน่วยงานราชการ ร่วมกับ เอกชน

        บริษัท NUCTECH ร่วมกับ สำนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

 eALPR รองรับการอ่านป้ายทะเบียนได้กว่า 40 ประเทศ ความเร็วสูงสุดในการตรวจจับ 200 ก.ม. /ช.ม.

ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิก

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมือถือ  

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th