โนเกีย และ Vodafone วางแผนเตรียมพัฒนา 4G เพื่อใช้งานบนดวงจันทร์
  
  

โนเกีย และ โวดาโฟน วางแผนเตรียมพัฒนา 4G เพื่อใช้งานบนดวงจันทร์

4G LTE ใช้งานบนดวงจันทร์

PTScientists คือ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอวกาศ และดาราศาสตร์ของเยอรมัน ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับภารกิจบนดวงจันทร์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ก่อนหน้านี้ได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ผลิตรถยนต์ ออดี ให้เป็นผู้ผลิต และส่งมอบรถโรเวอร์สำหรับใช้สำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งเป็นแผนในปี 2019 และล่าสุดนี้ก็ได้เกิดข้อตกลงความร่วมมือกับทั้ง โวดาโฟน และ โนเกีย ในการที่จะนำ 4G LTE ขึ้นไปใช้งานบนดวงจันทร์ เพื่อเผยแพร่วิดีโอความละเอียดสูงของดวงจันทร์ส่งมายังโลก

โดยตามข้อตกลง โวดาโฟน จะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการติดต่อสื่อสารกับรถโรเวอร์ ระหว่างในการส่งวิดีโอความละเอียดสูงกลับมายังฐาน Autonomous Landing and Navigation Module (ALINA) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับศูนย์วิจัย PTScientists ในกรุงเบอร์ลิน ส่วน โนเกีย จะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐาน Space-grade โดยทั้งหมดจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม

การสื่อสารด้วย 4G นั้นนับว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าวิทยุอนาล็อก และจะช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากระหว่างโรเวอร์กับฐาน ALINA ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ภารกิจที่สำคัญนี้คือการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ในด้านการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับนักวิชาการ, วงการอุตสาหกรรม และการทำวิจัยเกี่ยวกับดวงจันทร์ ซึ่งอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อมนุษยชาติโดยรวม เราหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ โวดาโฟน และคู่ค้ารายอื่นต่อไป

อ้างอิง: www.engadget.com/2018/02/27/nokia-vodafone-4g-moon/


วันที่ 2 มีนาคม 2561

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th