EVERYTHING TO YOUR SUCCESS        

  
สินค้า

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจากส่วนกลาง (e4C)

ระบบ e4C ได้รวมเอาทั้งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มาช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจากส่วนกลาง (e4C)

ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง (eRLC)

ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง(Red Light Camera System) เป็น ระบบที่ทำการบันทึกภาพรถผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรโดยการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือที่เรียกว่าฝ่าไฟแดงสามารถตรวจจับได้แบบอัตโนมัติ

ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง (eRLC)

ระบบจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม (eLCMS)

ระบบจะนำไปใช้เพื่อจับการละเมิดเปลี่ยนเลนบังคับ เมื่อรถข้ามเส้นสีเหลืองคู่หรือทางแยก กล้องวิดีโอจะเริ่มบันทึกเป็นวิดีโอ 5 วินาที และเป็นภาพ 3 รูปพร้อมบุคคลผู้กระทำผิดเป็นหลักฐาน

ระบบจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม (eLCMS)

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR)

ในปัจจุบันรถเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ก็มีหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดการความปลอดภัยและการจราจรมากยิ่งขึ้น หลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ก็มีการเลือกระบบการจัดการจราจรภายในองค์กรในรูปแบบที่แตกต่

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR)

ระบบจดจำใบหน้า (eFRS)

ระบบจดจำใบหน้า ใบหน้า คือส่วนหนึ่งของข้อมูลชีวภาพของมนุษย์ ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถจัดระบบสถิติ ระบุจุดต่างๆบนใบหน้าแบบไดนามิค

ระบบจดจำใบหน้า (eFRS)

ระบบบริหารตรวจจับความเร็ว (eSLM)

ระบบตรวจจับความเร็วด้วยเรดาร์ ช่วยตรวจสอบยานพาหนะที่มีการขับขี่ด้วยความเร็วที่เกินจากกฎหมายระบุไว้

ระบบบริหารตรวจจับความเร็ว (eSLM)

อีสมาร์ทบ็อก (eSmart box)

อีสมาร์ทบ็อกเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีเว็บเซอร์เวอร์อยู่ภายในตัวมันเองสามารถทำงานได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถรับค่าได้หลากหลายวิธี เช่น รับจากอุหภูมิ ควัน ของเหลว จากนั้นจะส่งค่ากลับมาเข้าที่ เว็บเซอร์เวอร์ ,อีเมล์

อีสมาร์ทบ็อก (eSmart box)

อีไบโอเมตริกซ์ (eSmart bio)

อีไบโอเมตริกซ์เป็นเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ โดยซอฟต์แวร์สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายเช่นการตรวจสอบข้อมูลบุคคลด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ ดวงตา บุคคลต้องสงสัย บุคคลเฝ

อีไบโอเมตริกซ์ (eSmart bio)

อุปกรณ์จับคู่ไอพีเข้าโดเมนส่วนตัว (eDDNS)

เป็นระบบที่รวมการควบคุมดูแล ซึ่งทำงานผ่าน CCTV Access-Control ที่รวมระบบรักษาความปลอดภัยไว้ในระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์ที่สุด

อุปกรณ์จับคู่ไอพีเข้าโดเมนส่วนตัว (eDDNS)

โปรแกรมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงแผนภาพ (eVisual Link)

E-VLINK เป็นระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงแผนภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงได้ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยละเอียดและสร้างออกมาเป็นแผนภาพ

โปรแกรมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงแผนภาพ (eVisual Link)

บอร์ดแจ้งความเร็ว

บอร์ดแจ้งความเร็ว YourSpeed ที่บริษัทอีไอเดียส์จากัดได้พัฒนานั้นเป็นสัญญาณเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทาการลดความเร็วที่มีประสิทธิภาพอย่างมากโดยการแสดงความเร็วให้ผู้ขับขี่ทราบบางครั้งเราเรียกว่า Speeddisplaysign

บอร์ดแจ้งความเร็ว

เลเซอร์สแกนเนอร์

เครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์จะแสดงข้อมูลเป็น "ช่วง" ข้อมูล (ระยะทางร่างจากเครื่องแสกนเนอร์ไปยังวัตถุ) รวมทั้งการวัด "การคืนค่าของพลังงาน" หรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น "ความหนาแน่น"

เลเซอร์สแกนเนอร์

ระบบนับรถ (eVC)

ระบบตรวจตราปริมาณยานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดคิวและเวลาในการใช้บริการเป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบการบริหารจัดการคิวของภาคธุรกิจที่มีการบริหารจัดการช่องทางการบริการในรูปแบบต่างๆ

ระบบนับรถ (eVC)

ระบบบริหารพลังงานอัจฉะริยะ (eSGM)

อีไอเดียสสมาร์ทกริด เป็นระบบที่ใช้หลักการประหยัดพลังงาน ที่รวบรวมจากหลายๆแหล่ง ซึ่งมีแหล่งพลังงานหลักจาก แผงโซลาเซลล์ ที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานที่ได้มานั้น สามารถใช้เปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 16,000 บีทียูได้

ระบบบริหารพลังงานอัจฉะริยะ (eSGM)

รถถ่ายทำแผนที่วีดีโอ 360 องศา (eMMS)

ระบบ E2GIS เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลจาก Ladybug3 แปลงเป็นวีดิโอภูมิศาสตร์แบบ 3Dแล้วประมวลผลเข้าสู่ระบบกราฟฟิก เพื่อเติมเต็มรายละเอียด คุณลักษณะและสร้างแผนที่ที่ถูกต้องให้ความแม่นยำสูงในสภาพแวดล้อมต่างๆ

รถถ่ายทำแผนที่วีดีโอ 360 องศา (eMMS)

3DVDOGIS mixed with other technology

Integration with GIS: 3DVDOGIS mixed with other technology

3DVDOGIS mixed with other technology

ระบบกล้อง Smart Thermal Vision

ระบบกล้อง Smart Thermal Vision เป็นกล้องที่มีการพัฒนาศักยภาพในการทางานสูงสุดโดยการนาเทคโนโลยีการจับภาพรวมกับการจับภาพความร้อนสามารถตรวจสอบวัตถุในพิสัยที่ไกล

ระบบกล้อง Smart Thermal Vision
[First page] << Previous | 1 | Next >> [Lastpage]

 

©1999-2017 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th