อีสมาร์ทบ็อก (eSmart box)

 

อีสมาร์ทบ็อกซ์เป็นกล่องตรวจสอบและควบคุมส่วนกลางซึ่งเดิมถูกสร้าง และนำมาใช้ในศูนย์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและการควบคุมเซ็นเซอร์ ในรูปแบบการควบคุมระยะไกล สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบ dry contact มี 16 ช่องดิจิตอลเซ็นเซอร์ ที 1 อนาล็อกเซ็นเซอร์แบบ 4-20mA และ 16 ช่องเอาต์พุตเพื่อไปเปิด / ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องใช้ GSM และเสาอากาศสัญญาณ  อีสมาร์ทบ็อกซ์มีการเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN 10/100 และสามารถส่งการแจ้งเตือนทาง SMS / อีเมล์ เมื่อมีค่าอ่านจากเซ็นเซอร์ไม่ได้อยู่ในช่วงได้มากถึง 100 หมายเลข

 

 
Download Brochure

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 
อีสมาร์ทบ็อก

สเปค

 

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

 

Advantage

 

การสื่อสาร

 

การเชื่อต่อกระแสไฟฟ้า

 

©1999-2018 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th