EVERYTHING TO YOUR SUCCESS        

  

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR)

 

       ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) ที่รองรับภาษาไทยได้แม่นยำที่สุดในประเทศไทย และติดตั้งจริงทั่วประเทศกว่า 416 จุด ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยได้รับความไว้วางใจในประสิทธิภาพของระบบทีมงานติดตั้ง และทีมงานบริการที่มีมาตรฐาน

 

 ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - ภาพหน้าจอโปรแกรม(หน้าจอหลัก)
 
ภาพหน้าจอโปรแกรม(หน้าจอหลัก)
 
 ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - ภาพหน้าจอโปรแกรม(หน้าจอแจ้งเตือนรถต้องสงสัย)
 
ภาพหน้าจอโปรแกรม(หน้าจอแจ้งเตือนรถต้องสงสัย)

 

คุณสมบัติของระบบ

       • ตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

       • สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งป้ายธรรมดา ป้ายสีเหลือง ป้ายทะเบียนประมูล ป้ายรถทหาร ป้ายรถตำรวจ ฯลฯ

       • บันทึกข้อมูลทะเบียนที่อ่านได้ทั้งข้อความ ภาพทะเบียน ภาพโดยรวมตัวรถด้านหน้า และภาพโดยรวมตัวรถด้านหลัง

       • แสดงภาพ Real time ของกล้องจับทะเบียน

       • แสดงภาพ Real time ของกล้องภาพโดยรวมตัวรถด้านหน้า และด้านหลัง

       • ค้นหาข้อมูลการอ่านทะเบียนย้อนหลังตามวันที่ ทะเบียนใกล้เคียง ประเภทรถ

       • วิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะ

       • วิเคราะห์สีของยานพาหนะ

       • วิเคราะห์ยี่ห้อและรุ่นของยานพาหนะ

       • วิเคราะห์ประเภทของยานพาหนะ

       • แสดงระยะเวลาห่างของเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้ามาในระบบ

       • ระบุทะเบียนต้องสงสัย และแจ้งเตือนทะเบียนต้องสงสัย

       • ส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส (Encryption) ไปยังระบบงานส่วนกลาง (ถ้ามี)

       • ป้องกันการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจุดประสงค์อื่นอย่างสมบูรณ์

       • Export ข้อมูลทะเบียนรถออกมาเป็น Excel, Html, XML ฯลฯ (ข้อความ)

       • พิมพ์รายงานทะเบียนออกมาเป็นรูปแบบกระดาษ หรือ PDF (ข้อความและภาพ)

       • เชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O ภายนอก เช่น Siren ฯลฯ

       • ทางบริษัทมีทีมพัฒนาระบบพร้อมที่จะพัฒนาส่วนเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นๆ ที่ต้องการของลูกค้าได้

 

 ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - ภาพจับทะเบียนตอนกลางวัน    ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - ภาพจับทะเบียนตอนกลางคืน
     
ภาพอ่านป้ายรถกระบะ   ภาพอ่านป้ายรถบรรทุก(เวลากลางคืน)

 

การอ่านเลขทะเบียนรถยนต์

 

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - อ่านทะเบียนที่ความเร็ว 120 กม./ชม.
 
ภาพอ่านทะเบียนที่ความเร็ว 120 กม./ชม.

 

       สามารถอ่านเลขทะเบียนได้ถูกต้องถึง 95.5% และชื่อจังหวัดถูกต้องถึง 94% ในขณะที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง (สถิติบันทึกที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ทั้งยังรองรับการอ่านป้ายทะเบียนหลากหลายชนิด เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ รถกระบะ รถใหม่ป้ายแดง รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถทหาร รถตำรวจ รถสถานทูต ฯลฯ และยังมีระบบรุ่นที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนมาเลเซีย หรือทะเบียนต่างประเทศทั่วโลก หมายเหตุ : ระบบสามารถอ่านเลขทะเบียนที่ป้ายทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้ตามสภาพ เช่น ถลอก เลอะโคลน เป็นต้น

 

ลักษณะการติดตั้ง

       การติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติมีทั้งแบบการติดตั้งถาวรโดยการฝังเสากับพื้นในจุดที่ลูกค้าระบุทั้งพื้นที่เป็นดินหรือพื้นที่ภายในสิ่งก่อสร้าง และการติดตั้งในลักษณะโมบายสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งการติดตั้งได้ซึ่งมีอยู่สองรุ่น คือรุ่นที่ใช้งานภายในอาคารกับรุ่นที่ติดตั้งในพื้นที่โล่งแจ้ง โดยทั้งสามแบบมีขั้นตอนการติดตั้งได้มีการคำนึงถึงระบบไฟฟ้า และมีการวางระบบสายดิน รวมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินจากเหตุการฟ้าฝ่าบริเวณใกล้เคียงกับจุดติดตั้งด้วย อุปกรณ์ที่ใช้งานนะระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัตินั้นทางทีมพัฒนาระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งทีมช่างไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกได้คัดสรรค์ทั้งชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดกล้องวงจรปิด ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางคืน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุงในการตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนได้ถูกต้องแม่นยำ โดยมีการทดลองในสถานที่จริงมาแล้วกว่า 416 จุดติดตั้ง

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - ชุดติดตั้งแบบฝังเสาถาวร     ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - แบบติดตั้งในที่ร่ม     ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) -แบบติดตั้งกลางแจ้ง
             
ภาพชุดติดตั้งแบบฝังเสาถาวร     ภาพชุดโมบาย แบบติดตั้งในที่ร่ม     ภาพชุดโมบาย แบบติดตั้งกลางแจ้ง

 

จุดติดตั้งระบบงานทั่วประเทศ

 

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR) - จุดติดตั้งระบบงานทั่วประเทศ

 

        ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อติดตั้งระบบงานอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติกว่า 10 โครงการ (รวมทั้งหมด 416 จุดติดตั้ง) อย่างต่อเนื่องมาถึง 7 ปี เป็นการการันตีคุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขายของบริษัทได้เป็นอย่างดี

 

ผู้ใช้บริการระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่ผ่านมา

กลุ่มหน่วยราชการ

        - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        - สถานบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

        - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มหน่วยงานราชการ ร่วมกับ เอกชน

        บริษัท NUCTECH ร่วมกับ สำนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

 eALPR รองรับการอ่านป้ายทะเบียนได้กว่า 40 ประเทศ ความเร็วสูงสุดในการตรวจจับ 200 ก.ม. /ช.ม.

ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิก

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

 

©1999-2017 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th