ร่วมงานกับเรา
Programmer with MATLAB and OpenCV
จำนวนที่เปิดรับ :2
ประเภท :พนักงานประจำ
วันที่่รับสมัคร :24 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

วันที่ประกาศ :18 เม.ย. 2560 16.07 น.

Project Manager
จำนวนที่เปิดรับ :3
ประเภท :พนักงานประจำ
วันที่่รับสมัคร :24 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

วันที่ประกาศ :18 เม.ย. 2560 16.07 น.

SA/BA ( System Analyst and Business Analyst )
จำนวนที่เปิดรับ :2
ประเภท :พนักงานประจำ
วันที่่รับสมัคร :23 มีนาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศ :18 เม.ย. 2560 16.12 น.

Software Research And Developement
จำนวนที่เปิดรับ :2
ประเภท :พนักงานประจำ
วันที่่รับสมัคร :23 มีนาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศ :18 เม.ย. 2560 16.12 น.

Technician ( เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค) ต้องการด่วน
จำนวนที่เปิดรับ :3
ประเภท :พนักงานประจำ
วันที่่รับสมัคร :24 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

วันที่ประกาศ :18 เม.ย. 2560 16.08 น.

Technician ติดตั้งออกแบบ CCTV (ช่างเทคนิค CCTV) ต้องการด่วน
จำนวนที่เปิดรับ :3
ประเภท :พนักงานประจำ
วันที่่รับสมัคร :23 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

วันที่ประกาศ :18 เม.ย. 2560 16.08 น.

ธุรการประจำสำนักงาน
จำนวนที่เปิดรับ :1
ประเภท :พนักงานประจำ
วันที่่รับสมัคร :24 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560

วันที่ประกาศ :9 พ.ค. 2560 09.37 น.

พนักงานคีย์ข้อมูล
จำนวนที่เปิดรับ :2
ประเภท :พนักงานชั่วคราว (พาร์ทไทม์)
วันที่่รับสมัคร :23 มีนาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

วันที่ประกาศ :18 เม.ย. 2560 16.08 น.

พนักงานคีย์ข้อมูล
จำนวนที่เปิดรับ :2
ประเภท :พนักงานประจำ
วันที่่รับสมัคร :23 มีนาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

วันที่ประกาศ :9 พ.ค. 2560 09.43 น.

[First page] << Previous | 1 | Next >> [Lastpage]

©1999-2018 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th